Logo: Gminazabór

News box

Planowane wyłączenie prądu-Droszków.

 • 11-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 18 października w godzinach 10:00 - 13:00 w miejscowości Droszków ul. Malinowa 5, Poziomkowa 19, 22, 26, działki 344/88, 344/102, 344/112.

Planowane wyłączenie prądu-Czarna.

 • 11-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 15 października w godzinach 8:00 - 14:00 w miejscowości Czarna 11 do 26, działka 116.

Prelekcja ” Śladem historii winiarstwa w Droszkowie”

 • 11-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
 
    Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa serdecznie zaprasza na prelekcję z realizacji projektu Śladem historii winiarstwa w Droszkowie”

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zaprasza na spotkanie z okazji Lubuskiego Tygodnia Seniora

 • 11-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
               
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                                                                              Gmina Zabór  
 
 
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa
 
serdecznie zaprasza
                                  
w dniu 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 1600
 
 
chętne osoby na uroczyste spotkanie do kawiarni w ZIELONOGÓRSKIEJ PALMIARNI,                                        
z okazji „LUBUSKIEGO  TYGODNIA  SENIORA”, gdzie gościć będziemy przedstawicieli zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia  Jeszcze  Żywych Poetów z Zielonej Góry
 
Zapewniamy słodki poczęstunek i napoje, kawa, herbata oraz miły nastrój.
 
 Dojazd do Palmiarni we własnym zakresie
 
Prosi się o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu
do dnia 15.10.2019 u Zofii Kulikowskiej.
                                                                                                                                        
                           Kontakt:
                                                                                                                                                                                            
                  tel. 693 061 064 ,   e-mail: e-mail
                                                                                                                  
 
 
Jest to zadanie publiczne pt. „AKTYWNI SENIORZY” współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego oraz Gminy Zabór

Zmiana terminu warsztatów

 • 11-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Uwaga nastąpiła zmiana terminu warsztatów. Szczegóły poniżej.
 

Ogłoszenie - Kurenda

 • 11-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Ogłoszenie - Kurenda
Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w
formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na
mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp.
Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na realizację 100% inwestycji. Nie trzeba brać kredytu jedynie można.
Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z
podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym
posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz
co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
Jako Fundacja Dar Oze promujemy rozproszoną energetykę, więc bardzo nas cieszy, że Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia ”.
Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do dnia 15.12.2019 .
Drogi inwestorze Ważne!
Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania, może być taka sytuacja że,gdy wyczerpie się alokacja środków, dotacje
zostaną wstrzymane. Im szybciej złożymy wniosek tym większa szansa na uzyskanie
dofinansowania .
Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu.
Nasz zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz z Regionalnych
Programów Operacyjnych.
Inwestorze
Zacznij produkować energię elektryczną na własny użytek samemu dzięki instalacji fotowoltaicznej.
Nie kupuj energii elektrycznej od zakładu energetycznego, produkuj ją samemu.
Uzyskaj do 90% dofinansowania na remont własnego budynku z programu Czyste Powietrze.
Będziemy pracowali dla Państwa do uzyskania sukcesu, oraz będziemy do państwa dyspozycji od podpisania umowy
aż po rozliczanie projektu.
Każdy rolnik, który chce uzyskać dofinansowanie 40% na instalację
fotowoltaiczną, oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać
dofinansowanie na remont budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego
proszona jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów.
Kontakt :
Dariusz Skrobisz: 575 475 306
Fundacja Dar Oze
Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl
Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778       irena~.~chomicka~@~fundacjadaroze~.~pl
 

Pierwszy żłobek w Gminie Zabór

 • 11-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
30 września 2019r. Gmina Zabór zawarła umowę z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim na  dofinansowanie projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Zabór” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  Wysokość uzyskanej pomocy wynosi  428 469,06 zł  i zostanie przeznaczona na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Zaborze. Planowany  termin  otwarcia klubiku 1 stycznia 2020r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 • 09-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2019r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Porządek poniżej.
 

Senioralne Warsztaty Rękodzielnicze.

 • 09-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zaprasza na Senioralne Warsztaty Rękodzielnicze. Szczegóły na plakacie.

Gdzie po pomoc?

 • 08-10-2019
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zaborze
mieści się w Budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 16, tel.68-321-03-06
 
Zadania:
udzielanie pomocy rodzinom i osobom mającym problemy związane z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową.  
W szczególności do zadań należy:
1. motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych i terapii  współuzależnionych,
2. rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, inicjowanie interwencji, udzielenie stosownego wsparcia, informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
3. posiadanie informacji o dostępnych miejscach pomocy,
4. przyjęcie zgłoszenia  i wezwanie na rozmowę w przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu lub zażywania narkotyków przez osoby, które powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
5. skierowanie na badania przez biegłych  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia  i wskazania zakładu leczniczego,
6. składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  o wszczęcie postępowania wobec osób uzależnionych.
 
Punkt konsultacyjny
zajmujący się uzależnieniami i przemocą w rodzinie
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaborze, ul. Lipowa 15
działa w każdą środę od 14.30 do 15.30 w pokoju nr 16.
 
udziela wsparcia:
 • osobom doznających przemocy w rodzinie lub stosującym przemoc w rodzinie,
 • dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
 • osobom uzależnionym,
 • osobom współuzależnionym,
 • osobom będącym w kryzysie.
cel działalności:
Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom i rodzinom korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego

 
 Pomoc psychologiczna
Bezpłatna pomoc psychologiczna oraz terapia dla mieszkańców gminy. Spotkania z psychologiem odbywają się w pierwszy oraz w drugi czwartek miesiąca w siedzibie Urzędu Gminy Zabór przy ulicy Lipowej 15 w Zaborze w pokoju nr 1.
1 2 3 4 5 6 ... 91