Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

Podsumowanie akcji usuwania azbestu.

  • 03-09-2021
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj
PODSUMOWANIE
AKCJI USUWANIA AZBESTU
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zabór
– edycja 2021 rok
 
Wójt Gminy Zabór informuje, iż realizacja zadania, pod hasłem „Ogólnopolski program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest - edycja 2021 rok, została zakończona.
W ramach zadania w sierpniu 2021 roku zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 4 nieruchomości położonych na terenie gminy Zabór oraz odebrano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 9 nieruchomości. Łącznie w tym roku odebrano i unieszkodliwiono 878,30 m2, tj. ok. 14 ton wyrobów zawierających azbest.
SZKODLIWOŚĆ AZBESTU
            Wyroby zawierające azbest występują najczęściej w budynkach, jako elementy pokryć dachowych oraz izolacji ścian zewnętrznych wykonanych z wyrobów azbestowych. Najczęściej są to prasowane, płaskie płyty azbestowo-cementowe (tzw. „karo”), stanowiące zewnętrzną warstwę izolacyjną ścian oraz azbestowo-cementowe płyty faliste (popularne płyty eternitowe), wykorzystywane jako pokrycia dachowe.
          Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem                 i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. O ile właściwie zabezpieczony azbest nie stanowi niebezpieczeństwa dla zdrowia, to uszkodzony, uwalniający do powietrza znaczne ilości włókien azbestowych, może stać się przyczyną śmiertelnych chorób. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną chorób układu oddechowego takich jak: pylica azbestowa (azbestoza), łagodne zmiany opłucnowe, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.
PRZYPOMINAMY
          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się azbest jest zobowiązany do jego usunięcia do końca 2032 roku.
          Mając to na uwadze Gmina Zabór każdego roku ubiega się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze/NFOŚiGW.
      Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest” na lata 2019 –2023.
          Właściciele nieruchomości mają możliwość skorzystania całkowicie bezpłatnie z demontażu, zbieranie, transport i utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach na ich nieruchomościach lub odbioru już demontowanych złożonych na nieruchomościach tego typu wyrobów.
W ostatnich latach 2014-2019 w ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW/NFOŚiGW usuniętych zostało 350 ton wyrobów zawierających azbest.
 
                                             

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją