Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA - ŁAZ, ZABÓR, TARNAWA, MIELNO

Wycieczka do Cinema City

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. " Obchody Światowego Dnia Drzewa"

Zaproszenie na LII sesję Rady Gminy Zabór

Szanowni Mieszkańcy uprzejmie informuję, że 21 września 2023 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze przy ul. Lipowej 15 odbędzie się LII sesja Rady Gminy Zabór. 
 

Zaproszenie na wyjazd na kręgielnię

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zaprasza młodziez na wyjazd na kręgielnię. Szczegóły na plakacie.

II edycja konkursu fotograficznego Powiat Oczami dzieci

Starosta Powiatu Zielonogórskiego, Krzysztof Romankiewicz ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego „Powiat Oczami Dzieci”. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Zdjęcie wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem podpisanym przez rodzica (opiekuna) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail ugzabor~@~gminazabor~.~pl do dnia 30.09.2022r. Ze zwycięskich zdjęć stworzymy piękny kalendarz promujący wszystkie gminy z terenu Powiatu Zielonogórskiego. Pamiętacie wersję z zeszłego roku? Młodzi artyści spisali się na medal. W tym roku fotografujemy tylko naturalne zbiorniki i cieki wodne. Zapraszamy do udziału w konkursie.
 
 
 
 

PFRON - do 30 listopada nabór wniosków w ROPS na roboty budowlane

Szanowni Państwo,
 
Oddział PFRON w Zielonej Górze przypomina, że do 30 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
Wnioski składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 36, tel. 68 323 19 24 lub 25, e-mail: e-mail
 
Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
c) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane  w przepisach prawa budowlanego.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:
a) 50% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą,
b) 30% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą.
 
Zobacz również:
 

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 
Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością
 
Jak złożyć wniosek?
 
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
 
 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07.
 
Kto może zostać beneficjentem wypożyczalni?
 
Każdy, kto:
 
 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.
 
Jeśli jednak:
 
 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś
  (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON.
  Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
 • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej
  w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku
  o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.
  Wyjaśnienie:
   
  Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
  z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Na liście technologii dostępnej (xlsx 14 KB) znajdziesz informację, które technologie wymagają takiego zlecenia.
   
   
  Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku
 • Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) –
  22 899 89 22
 • Wyślij wiadomość e-mail na adres: e-mail
 • Więcej szczegółów:
   
 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Udział w 36.Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich "ŁóPTA" w Łodzi

Diagnoza potrzeb wśród osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu zielonogórskiego

1 2 3 4 5 6 ... 221