Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

News box

PFRON - do 30 listopada nabór wniosków w ROPS na roboty budowlane

Szanowni Państwo,
 
Oddział PFRON w Zielonej Górze przypomina, że do 30 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
Wnioski składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 36, tel. 68 323 19 24 lub 25, e-mail: e-mail
 
Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
c) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane  w przepisach prawa budowlanego.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:
a) 50% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą,
b) 30% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą.
 
Zobacz również:
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją