Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

CYFROWA GMINA

CYFROWA GMINA

 
Gmina Zabór przystąpiła do programu "Cyfrowa Gmina" w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
W kwietniu 2022r. Gmina podpisała umowę o powierzenie grantu. Na realizację  projektu Gmina Zabór  otrzymała dofinansowanie w kwocie 132 270,00 zł w celu wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego. W ramach Grantu  Gmina otrzymała nowoczesny sprzęt IT wraz z licencjami do kopii zapasowych, 10 komputerów z monitorami na stanowiska robocze oraz licencje na oprogramowanie biurowe w chmurze. Dodatkowo przeprowadzono analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST. Niebawem 25 pracowników Gminy  rozpocznie wielogodzinny cykl szkoleń - warsztatów z oprogramowania w modelu chmurowym, co znacząco podniesie ich kompetencje teleinformatyczne oraz ogólny poziom bezpieczeństwa IT urzędu.