Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

Spis telefonów

Wykaz telefonów kontaktowych

 
Wójt Gminy 
ROBERT SIDORUK
tel. 68 321 83 02
kontakt e-mail
 
Sekretarz Gminy 
DANUTA GŁUSZAK
tel. 68 321 83 03
kontakt e-mail
 
 
Skarbnik Gminy 
AGNIESZKA ZIOMEK
tel. 68 321 83 10
kontakt e-mail
 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami 
Zastępca Wójta
PIOTR KULIKOWSKI
tel. 68 321 83 08
kontakt e-mail
 
 
Sekretariat
IWONA ADAMIAK
tel 68 321 83 00
fax 68 321 83 01
 
 
 
Ewidencja ludności, dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na alkohol
ELŻBIETA PARAFIŃSKA
tel. 68 321 83 04
 

Rolnictwo i Gospodarka Wodno-Ściekowa 
ROKSANA NIEWIADOMSKA
tel. 68 321 83 07
kontakt e-mail
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa i Rozliczenia
ELŻBIETA GŁOWACKA
tel. 68 321 83 07
 
Infrastruktura techniczna i komunalna
GRZEGORZ CEHOLNIK
tel. 68 321 83 08
 
 
Gospodarka gruntami i gospodarka mieszkaniowa
MAŁGORZATA OSTROWSKA
tel. 68 321 83 08
 

Gospodarka Odpadami
URSZULA MRÓZ
tel. 68 321 83 12
 
Sprawy Komunalne 
MAJA KUCZAK
tel. 68 321 83 12
kontakt e-mail
 
 
Podatki i opłaty lokalne 
ANNA MIERZWIAK
tel. 68 321 83 11
kontakt e-mail
 
 
Księgowość podatkowa
BEATA SKORODECKA
tel. 68 321 83 11
 
 
Kasa 
MAGDALENA BRZOZOWSKA - SENYK
TERESA DYBCIO
tel. 68 321 83 09
kontakt e-mail
 
 
Biuro Rady Gminy i kadry
MIROSŁAWA MAROSZEK
tel. 68 321 83 04
kontakt e-mail
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Zabór 
DARIUSZ TARNAS
kontakt e-mail
 
 
Promocja, "PLOTOŁAMACZ", strona internetowa
IWONA ADAMIAK
tel. 68 321 83 00
kontakt e-mail
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej 
JOLANTA SALEWICZ-WOŹNIAK
tel. 68 321 83 05
kontakt e-mail
 
Główny księgowy
ANNA ĆWIEK-GROCH
tel. 68 321 83 05
 
Pracownicy socjalni
DOROTA FRONIA
ELŻBIETA BEDNARCZYK
tel. 68 321 83 06
kontakt e-mail

Świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny,
świadczenia wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus"
AGNIESZKA WOLNICKA
tel. 68 321 83 05
kontakt e-mail