Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

  • 10-01-2022
  • Autor: Iwona Adamiak
  • drukuj

CEEB

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
 
                           
 
 
 
 
 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Rozdział 5a) wymusza wprowadzenie Centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
O PROJEKCIE
Jedną z największych potrzeb obywateli naszego kraju jest jak najdłuższe pozostanie w zdrowiu. W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych , niesprawnych kotłów tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.
Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.
 
CEL STWORZENIA CEEB
Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.
Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.
Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.
 
TERMIN ROZPOCZĘCIA SKŁADANIA  DEKLARACJI
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy . Dla nowo powstałych budynków i nowo zainstalowanych źródeł ciepła termin ten wynosił będzie 14 dni.
 
DEKLARACJE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:
  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Można to zrobić logując się na stronie: www.zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).
    • deklaracja-A-budynki i lokale mieszkalne: link,
    • deklaracja-B-budynki i lokale niemieszkalne: link.
 
CO W PRZYPADKU KIEDY WŁAŚCICIEL DOMU MA DWA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA, CZY POWINIEN W DEKLARACJI PODAĆ OBA?
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.
 
JAKIE BĘDĄ SANKCJE DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY DEKLARACJI?
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.
 
Więcej szczegółów na stronie: www.gunb.gov.pl