Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ) na koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Zabór powołana została Danuta Głuszak.
 
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działań  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawienie Wójtowi Gminy Zabór bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
 
Kontakt
Urząd Gminy Zabór
ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.30 - 16.00
Worek-Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.00
Danuta Głuszak
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Zabór
tel. 68 321 83 03
e-mail: e-mail