Logo: Gminazabór
Logo: BIP Logo: epuap Logo: Facebook

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.

 • 12-12-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
KONSULTACJE SPOŁECZNE  DOT. WPROWADZENIA POŁĄCZEŃ KOMUNIKACJI MZK ORAZ PROJEKT ZMIANY POŁĄCZEŃ W MIEJSCOWOŚCI PRZYTOK.
 
KONSULTACJE W SPRAWIE ZNIESIENIA NAZWY MIEJSCOWOŚCI ( OSADY ) GĘSIN
 
Wójt Gminy Zabór zaprasza mieszkańców miejscowości Zabór do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zniesienia nazwy miejscowości (osady) Gęsin.
 
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 do 23 lutego 2021r. do godz. 1530.
Zbieranie uwag i opinii odbywać się będzie w formie wyrażania opinii w ankiecie konsultacyjnej poprzez złożenie jej:
 1. w Urzędzie Gminy Zabór,
 2. w skrzynce podawczej zamieszczonej przy wejściu do urzędu gminy,
 3. w  wersji elektronicznej formie skanu na adres  e-mail: e-mail .
 4. w formie skanu za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePuap: m1736syest.
Ankieta konsultacyjna dostępna będzie:
 1. na stronie internetowej Gminy Zabór www.gminazabor.pl  (w aktualnościach),
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór (w zakładce Konsultacje),
 3. w Urzędzie Gminy Zabór ul. Lipowa 15,
 4. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze.
Warunkiem udziału mieszkańców  miejscowości Zabór w konsultacjach społecznych jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby biorącej udział w konsultacjach.
Przedstawienie wyników konsultacji nastąpi w terminie do 26 lutego 2021 poprzez zamieszczenie ich  na:
 1. stronie internetowej Gminy Zabór,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabór,
 3. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabór,
 4. tablicach ogłoszeń w miejscowości Zabór.
 

Protokół z konsultacji przeprowadzonych w dni 27 listopada 2018r. w miejscowości Przytok w sprawie wprowadzenia połączeń MZK oraz zmiany połączeń linii PKS w miejscowości Przytok

 • 12-12-2018
 • Autor: Iwona Adamiak
 • drukuj
W linku poniżej znajduje się Protokół z konsultacji przeprowadzonych w dni 27 listopada 2018r. w miejscowości Przytok w sprawie wprowadzenia połączeń MZK oraz zmiany połączeń linii PKS w miejscowości Przytok